Organization

Main SPONSOR

Sponsors

Honorary Patronage

partners

Organization

General Chair

prof.
Krzysztof Jóźwik
Rector of the Lodz University of Technology

Steering Committee

prof.
Ireneusz Czarnowski
Gdynia Maritime University

prof.
Włodzisław Duch
Nicolaus Copernicus University in Toruń

prof.
Janusz Kacprzyk
Systems Research Institute, Polish Academy of Sciences, Warsaw

prof.
Jacek Koronacki
Institute of Computer Science, Polish Academy of Sciences, Warsaw

prof.
Halina Kwaśnicka
Wrocław University of Science and Technology

prof.
Jacek Mańdziuk
Warsaw University of Technology

prof.
Grzegorz J. Nalepa
Jagiellonian University

prof.
Leszek Rutkowski
Systems Research Institute, Polish Academy of Sciences, Warsaw

prof.
Jerzy Stefanowski
Poznan University of Technology

prof.
Dominik Ślęzak
University of Warsaw

prof.
Adam Wojciechowski
Lodz University of Technology

prof.
Michał Woźniak
Wrocław University of Science and Technology

Programme Committee

prof.
Jarek Arabas
Warsaw University of Technology

dr
Marian Bubak
Sano Centre for Computational Medicine, AGH and ACC Cyfronet, Kraków

prof.
Aleksander Byrski
AGH University of Science and Technology

prof.
Leszek Chmielewski
Warsaw University of Life Sciences

prof.
Ireneusz Czarnowski
Gdynia Maritime University

prof.
Włodzisław Duch
Nicolaus Copernicus University, Toruń

prof.
Krzysztof Gajowniczek
Warsaw University of Life Sciences

mgr
Arkadiusz Janz
Wrocław University of Science and Technology

dr
Jan Kocoń
Wrocław University of Science and Technology

prof.
Dariusz Krol
Wrocław University of Science and Technology

prof.
Jacek Kucharski
Lodz University of Technology

prof.
Marcin Kurdziel
AGH University of Science and Technology

prof.
Piotr Lipiński
Lodz University of Technology

prof.
Agnieszka Ławrynowicz
Poznań University of Technology

prof.
Jacek Mańdziuk
Warsaw University of Technology

prof.
Agnieszka Mykowiecka
Institute of Computer Science, Polish Academy of Sciences, Warsaw

prof.
Grzegorz J. Nalepa
Jagiellonian University

prof.
Piotr Napieralski
Lodz University of Technology

prof.
Robert Nowak
Warsaw University of Technology

dr
Joanna Ochelska-Mierzejewska
Lodz University of Technology

prof.
Karol Opara
Systems Research Institute, Polish Academy of Sciences

prof.
Maciej Piasecki
Wrocław University of Science and Technology

prof.
Piotr Pęzik
University of Lodz

prof.
Dariusz Puchała
Lodz University of Technology

prof.
Andrzej Romanowski
Lodz University of Technology

prof.
Rafał Scherer Czestochowa University of Technology

prof.
Piotr Skrzypczyński
Poznan University of Technology

prof.
Bartłomiej Stasiak
Lodz University of Technology

prof.
Jerzy Stefanowski
Poznan University of Technology

prof.
Paweł Strumiłło
Lodz University of Technology

prof.
Piotr Szczepaniak
Lodz University of Technology

prof.
Julian Szymański
Gdańsk University of Technology, Gdańsk

dr
Piotr Szymański
Wrocław University of Science and Technology

prof.
Dominik Ślęzak
QED Software & University of Warsaw

dr
Tomasz Walkowiak
Wrocław University of Science and Technology

dr
Piotr Wasilewski
Systems Research Institute, Polish Academy of Sciences

prof.
Jarosław Wąs
AGH University of Science and Technology

prof.
Sławomir Wiak
Lodz University of Technology

prof.
Adam Wojciechowski
Lodz University of Technology

prof.
Agnieszka Wosiak
Lodz University of Technology

prof.
Michał Woźniak
Wrocław University of Science and Technology

prof.
Beata Zielosko
University of Silesia in Katowice

Young Programme Committee

dr
Szymon Bobek
Jagiellonian University

dr
Sebastian Cygert
Gdańsk University of Technology, Gdańsk

mgr
Kamil Deja
Warsaw University of Technology

prof.
Krzysztof Gajowniczek
Warsaw University of Life Sciences

mgr
Stanisław Kaźmierczak
Warsaw University of Technology

dr
Jakub Klikowski
Wrocław University of Science and Technology

mgr
Joanna Komorniczak
Wrocław University of Science and Technology

dr
Paweł Ksieniewicz
Wrocław University of Science and Technology

dr
Krzysztof Kutt
Jagiellonian University

dr
Agnieszka Lazarowska
Gdynia Maritime University

dr
Karol Majek
Cufix

dr
Magdalena Mazur-Milecka
Gdańsk University of Technology, Gdańsk

dr
Przemysław Nowak
Lodz University of Technology

dr
Jędrzej Potoniec
Poznan University of Technology

dr
Paweł Pełka
Częstochowa University of Technology

mgr
Jan Sawicki
Warsaw University of Technology

dr
Kamil Stofkiszewski
Lodz University of Technology

mgr
Marta Szarmach Gdynia Maritime University

dr
Arkadiusz Tomczyk
Lodz University of Technology

dr
Jakub Walczak
Lodz University of Technology

dr
Dawid Wiśniewski Poznan University of Technology

mgr
Szymon Wojciechowski
Wrocław University of Science and Technology

dr
Paweł Zyblewski Wrocław University of Science and Technology

dr
Adam Żychowski
Warsaw University of Technology

Organizing committee

dr
Bożena Borowska
Lodz University of Technology

mgr
Norbert Borowski
Lodz University of Technology

dr
Artur Hłobaż
Lodz University of Technology


Wiesława Józwa
Lodz University of Technology

dr
Michał Karbowańczyk
Lodz University of Technology

dr
Krzysztof Lichy
Lodz University of Technology

prof.
Piotr Lipiński
Lodz University of Technology

dr
Piotr Milczarski
Lodz University of Technology

prof.
Piotr Napieralski
Lodz University of Technology

dr
Joanna Ochelska-Mierzejewska
Lodz University of Technology

mgr
Anna Plesiak
Lodz University of Technology

dr
Jan Rogowski
Lodz University of Technology

mgr
Agnieszka Skrzydlak
Lodz University of Technology

mgr
Agnieszka Stefańska
Lodz University of Technology

dr
Dominik Szajerman
Lodz University of Technology

prof.
Piotr Szczepaniak
Lodz University of Technology

dr
Arkadiusz Tomczyk
Lodz University of Technology

dr
Jakub Walczak
Lodz University of Technology

prof.
Adam Wojciechowski
Lodz University of Technology

prof.
Agnieszka Wosiak
Lodz University of Technology

mgr
Agata Zasada
Lodz University of Technology

dr
Katarzyna Żykwińska
Lodz University of Technology