AI in Medicine panelists

  • prof. Włodzisław Duch, Nicolaus Copernicus University in Toruń
  • prof. Michał Woźniak, Wrocław University of Science and Technologies
  • Jakub Musiałek – Pixel Technologies
  • prof. Paweł Strumiłło, Lodz University of Technology – panel moderator
  • prof. Andrzej Grzybowski, Ophthalmologist, University of Warmia and Mazury
  • prof. Ludomir Stefańczyk, Radiologist, Medical University of Lodz