NLP – oral session papers

  1. A Convolutional and Recurrent Neural Network-based Approach for Speech Emotion Recognition – Piotr Duch, Izabela Wiatrowska, Paweł Kapusta
  2. Aaron Earned an Iron Urn: Speech-to-IPA Models Improve Diagnostic of Pronunciation – Franciszek Olejnik, Rafał Stachowiak, Izabela Krysińska, Mikołaj Morzy
  3. Anonymizer for Polish language – Mateusz Gniewkowski, Tomasz Walkowiak
  4. ChatGPT vs. SOTA models in NLP tasks –  Przemyslaw Kazienko, Jan Kocoń, Igor Cichecki, Oliwier Kaszyca, Mateusz Kochanek, Dominika Szydło, Joanna Baran, Julita Bielaniewicz, Marcin Gruza, Arkadiusz Janz, Kamil Kanclerz, Anna Kocoń, Bartłomiej Koptyra, Wiktoria Mieleszczenko-Kowszewicz, Piotr Miłkowski, Marcin Oleksy, Maciej Piasecki, Łukasz Radliński, Konrad Wojtasik, Stanisław Woźniak
  5. Using WordNet Knowledge in Neuro-Symbolic Language Models for Sentiment Analysis – Joanna Baran, Jan Kocoń